• Dotace

Dotace

Osoby, v nichž má podíl vysoká škola a výše tohoto podílu v 2021:


Název

Nadační fond Univerzity Karlovy

Adresa sídla

Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo

09766090

Výše podílu

-


Název

Charles University Innovations Prague s.r.o.

Adresa sídla

Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo

07236239

Výše podílu

100 %


Název

AB Pharma s.r.o. v likvidaci

Adresa sídla

Zámostí 683/3, 500 09 Hradec Králové

Identifikační číslo

27533930

Výše podílu

20 %


Název

BIOCEV, z.s.p.o. v likvidaci **

Adresa sídla

K výzkumným ústavům 1083/1, 142 20 Praha 4 - Krč

Identifikační číslo

75133393

Výše podílu

40 %


Název

Cesnet, zájmové sdružení právnických osob

Adresa sídla

Zikova 4, 160 00 Praha 6

Identifikační číslo

63839172

Výše podílu

15 % (11 299 548 / 75 000 000) *

* Výše podílu v % je zaokrouhlena a stanovena poměrem ročního členského příspěvku člena.

** Společnost byla vymazána z obchodního rejstříku ke dni 25.2.2021


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Veškeré finanční prostředky ze státního rozpočtu přijímá Univerzita Karlova v Praze na účet vedený u České národní banky vedený v CZK, který je podřízeným účtem státní pokladně.

Číslo tohoto účtu je 94–61023011/0710

BIC(SWIFT)  kód: CNBACZPP

IBAN: CZ17 0710 0000 9400 6102 3011


Upozorňujeme žadatele o dotační prostředky, že UK nemá certifikovanou metodiku full-cost pro přiřazování režijních nákladů.


Správce dotace

Poskytovatel

Titul

Vědunka Skálová

MŠMT

Základní dotace - "A, C, D, F, G, I, M"

GAUK

Stravování a ubytování

Výzkumné záměry, specifický výzkum,

účelové prostředky na vědu a výzkum

FRVŠ

Bc. Dagmar Krčilová

MŠMT

Ostatní ministerstva

Grantové agentury externí

(GA AV, IGA, GA ČR, TA ČR)

Granty a projekty

Ing. Jitka Pencáková

MŠMT

Programové financování v systému ISPROFIN

Závěrečné vyhodnocování akcí

Pokud fakulta nebo součást přijme dotaci na svůj běžný účet přímo, je povinna o tom informovat příslušného správce dotace na rektorátě !!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Finanční ukazatele UK v období 2016 - 2020

Výkaz zisků a ztrát UK za 2020 (rozpočet a skutečnost)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzorové podklady 1 k vyplnění čestného prohlášení o způsobilosti UK pro účast v projektuVzorové podklady 2 k vyplnění čestného prohlášení o způsobilosti UK pro účast v projektu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prokázání oddělené účetní evidence pro hospodářskou a nehospodářskou činnost viz Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poslední změna: 5. říjen 2021 10:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám