Menu


  Rychlé vyhledávání


       Dotace

Osoby, v nichž má podíl vysoká škola, výše tohoto podílu

Název

AB Pharma s.r.o.

Adresa sídla

Zámostí 683/3, 500 09 Hradec Králové

Identifikační číslo

27533930

Výše podílu

20 %


Název

BIOCEV, z.s.p.o.

Adresa sídla

K výzkumným ústavům 1083/1, 142 20 Praha 4 - Krč

Identifikační číslo

75133393

Výše podílu

40 %


Název

Cesnet, zájmové sdružení právnických osob

Adresa sídla

Zikova 4, 160 00 Praha 6

Identifikační číslo

63839172

Výše podílu

16 % (11 761 452/75 000 000)*

*výše podílu je stanovena poměrem ročního členského příspěvku člena


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Veškeré finanční prostředky ze státního rozpočtu přijímá Univerzita Karlova v Praze na účet vedený u České národní banky vedený v CZK, který je podřízeným účtem státní pokladně.

Číslo tohoto účtu je 94–61023011/0710

BIC(SWIFT)  kód: CNBACZPP

IBAN: CZ17 0710 0000 9400 6102 3011


Upozorňujeme žadatele o dotační prostředky, že UK nemá certifikovanou metodiku full-cost pro přiřazování režijních nákladů.


Správce dotace

Poskytovatel

Titul

Ing. Julie Dušková

MŠMT

Základní dotace - "A, C, D, F, G, I, M"

GAUK

Stravování a ubytování

Výzkumné záměry, specifický výzkum,

účelové prostředky na vědu a výzkum

FRVŠ

Bc. Dagmar Krčilová

MŠMT

Ostatní ministerstva

Grantové agentury externí

(GA AV, IGA, GA ČR, TA ČR)

Granty a projekty

Ing. Jitka Pencáková

MŠMT

Programové financování v systému ISPROFIN

Závěrečné vyhodnocování akcí

Ing.Kateřina Kyllarová

MŠMT

Dílčí účelové organizace UK

Investiční záměry

Pokud fakulta nebo součást přijme dotaci na svůj běžný účet přímo, je povinna o tom informovat příslušného správce dotace na rektorátě !!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dokument ke stáhnutĂ­  Finanční ukazatele UK v období 2012 - 2016


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dokument ke stáhnutĂ­  Vzorové podklady k vyplnění čestného prohlášení o způsobilosti UK pro účast v projektu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prokázání oddělené účetní evidence pro hospodářskou a nehospodářskou činnost viz Dokument ke stáhnutĂ­ Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tento dokument ..    

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Petr Šimůnek

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

22.08 2017 13:48

 


Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace : 16.11 2017 09:57 , © Univerzita Karlova v Praze