• Dotace

Dotace

Právnické osoby, v nichž má univerzita podíl a výše tohoto podílu v roce 2024:


Název

Charles University Innovations Prague a.s.

Adresa sídla

Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo

07236239

Výše podílu

100 %


Název

Cesnet, zájmové sdružení právnických osob

Adresa sídla

Zikova 4, 160 00 Praha 6

Identifikační číslo

63839172

Výše podílu

15 % (11 477 093 / 75 000 000) *

* Výše podílu v % je zaokrouhlena a stanovena poměrem ročního členského příspěvku člena.Společnosti, jichž je Univerzita Karlova zakladatelem, nebo spoluzakladatelem:


Název

Kampus Hybernská, z.ú.

Adresa sídla

Hybernská 998/4, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo

09822453


Název

Nadační fond Univerzity Karlovy

Adresa sídla

Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo

09766090


Název

Nadační fond Bernarda Bolzana (založila v roce 1998 MFF UK)

Adresa sídla

Ke Karlovu 2027/3, 120 00 Praha 2

Identifikační číslo

48132004


Název

Nadační fond Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Adresa sídla

Albertov 2038/6, 128 00 Praha 2

Identifikační číslo

06637728


Název

Nadační fond při 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze,

v likvidaci (založila v roce 1993 2. LF jako nadaci, v roce 1998 došlo k transformaci na nadační fond)

Adresa sídla

V úvalu 84, 150 18 Praha 5

Identifikační číslo

49368478


Název

Nadační fond - podpora pro rozvoj Zahrady léčivých rostlin,

v likvidaci

Adresa sídla

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, Hradec Králové

Identifikační číslo

61222861


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Veškeré finanční prostředky ze státního rozpočtu přijímá Univerzita Karlova v Praze na účet vedený u České národní banky vedený v CZK, který je podřízeným účtem státní pokladně.

Číslo tohoto účtu je 94–61023011/0710

BIC(SWIFT)  kód: CNBACZPP

IBAN: CZ17 0710 0000 9400 6102 3011


Upozorňujeme žadatele o dotační prostředky, že UK nemá certifikovanou metodiku full-cost pro přiřazování režijních nákladů.


Správce dotace

Poskytovatel

Titul

Hana Němcová

MŠMT

Základní dotace - "A, C, D, F, G, I, M"

GAUK

Stravování a ubytování

Výzkumné záměry, specifický výzkum,

účelové prostředky na vědu a výzkum

FRVŠ

Bc. Dagmar Krčilová

MŠMT

Ostatní ministerstva

Grantové agentury externí

(GA AV, IGA, GA ČR, TA ČR)

Granty a projekty

Ing. Jitka Pencáková

MŠMT

Programové financování v systému ISPROFIN

Závěrečné vyhodnocování akcí

Pokud fakulta nebo součást přijme dotaci na svůj běžný účet přímo, je povinna o tom informovat příslušného správce dotace na rektorátě !!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Finanční ukazatele UK v období 2019 - 2023

Výkaz zisků a ztrát UK za 2023 (rozpočet a skutečnost)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzorové podklady 1 k vyplnění čestného prohlášení o způsobilosti UK pro účast v projektuVzorové podklady 2 k vyplnění čestného prohlášení o způsobilosti UK pro účast v projektu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prokázání oddělené účetní evidence pro hospodářskou a nehospodářskou činnost viz Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poslední změna: 11. duben 2024 14:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám