Aktuálně

14.10.2021

Vedoucí finanční účtárny RUK sděluje, že s účinností od 18.10.2021 budou úřední hodiny rektorátní pokladny do odvolání stanoveny takto: pondělky a středy 10 - 12h.


4.10.2021

Na webu EO v části "Dotace" byl aktualizován procentní podíl právnických osob s majetkovou účastí UK pro rok 2021.


7.9.2021

Vedoucí finanční účtárny RUK sděluje, že na webu EO v části "Formuláře" byly zveřejněny vzorové smlouvy (v ČJ i AJ) k žádosti hosta (nezaměstnance) o uhrazení cestovních výdajů ze strany RUK.


15.2.2021

V sekci Formuláře byly aktualizovány termíny pro odevzdání ročních (2020) a čtvrtletních (2021) statistických výkazů fakultami UK a součástmi RUK.


8.1.2020

V sekci Formuláře byly aktualizovány termíny pro odevzdání ročních (2019) a čtvrtletních (2020) statistických výkazů fakultami UK a součástmi RUK.


8.11.2019

V sekci Informace pro ekonomy (a dále pak: Doporučené postupy) byly aktualizovány tyto informace z EO RUK: č.16 Řešitelé a spoluřešitelé, č.17 Účtování fondů, č.27 Školkovné a zdraví.


1.11.2019

Vážení uživatelé, ekonomický systém EIS JASU od firmy MÚZO je nyní v provozu. ÚVT UK.


29.3.2019

V sekci Dotace byly doplněny finanční ekonomické ukazatele UK o rok 2018.


29.3.2019

V sekci Dotace byly aktualizovány dokumenty: Vzorové podklady č. 1 a č. 2 k vyplnění Čestného prohlášení o způsobilosti UK pro účast v projektu. V obou dokumentech jsou nově uvedeny ekonomické ukazatele UK za 2018.


21.3.2019

V sekci Ekonomický odbor RUK (menu: Dotace, dále pak v části pod souborem finančních ukazatelů UK za 2013-2017) byl zveřejněn výkaz zisků a ztrát UK za 2018.


26.2.2019

V sekci Ekonomický odbor RUK (a dále pak: Statistika) byly zveřejněny termíny odevzdání čtvrtletních a ročních statistických výkazů.


29.1.2019

V sekci Informace pro ekonomy (a dále pak: Doporučené postupy) byly vyvěšeny nové Informace ekonomického odboru č. 36 Stanovení dohadné položky pro daňovou povinnost daně z příjmů právnických osob.


15.1.2019

V sekci Informace pro ekonomy (a dále pak: Doporučené postupy) byla aktualizována Informace ekonomického odboru č. 16/2005 Řešitelé a spoluřešitelé.


23. 10. 2018

V sekci Informace pro ekonomy (a dále pak: Doporučené postupy) byly vyvěšeny Informace ekonomického odboru č. 35/2018 Účtování cestovních výdajů.


31. 7. 2018

V sekci Informace pro ekonomy (a dále pak: Doporučené postupy) byly pod č. 10/2003 aktualizovány dokumenty "Převod movitého majetku mezi fakultami/součástmi UK", a to včetně dvou souvisejících oddělených příloh pro případy do 5 a nad 5 mil. Kč.Ostatní:


Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám