Aktuálně


1.2.2024

Vedoucí finanční účtárny RUK sděluje, že dne 5.2.2024 v době 09-12h bude pokladna RUK uzavřena z důvodu účasti zaměstnankyně na školení.


02.11.2023

Na webu EPMO RUK v menu "Pro ekonomy a účetní UK" a v podmenu "Doporučené postupy" byla zveřejněna nová Informace ekonomického odboru č. 1/2023 s názvem dokumentu "Nápravná opatření ke kontrole dotací" (ve verzi 1 z 20.10. 2023).


19.10.2023

Na webu EPMO RUK v menu "Pro ekonomy a účetní UK" a v podmenu "Doporučené postupy" byla aktualiizována Informace ekonomického odboru č. 17/2006 k účtování fondů ve verzi č.15 z 21.9.2023.


26.4.2023

Vedoucí finanční účtárny RUK sděluje, že dne 3.5.2023 bude pokladna RUK uzavřena z důvodu účasti zaměstnankyně na školení o cestovních náhradách.


12.1.2023

Vedoucí finanční účtárny RUK sděluje, že s účinností od 16.1.2023 platí pro pokladnu RUK opět standardní úřední hodiny, jak tomu bývalo v minulosti, tedy: pondělky a středy 10 - 12h a 13 - 16h. (Pokud by došlo v budoucnu ke krátkodobé změně, dozvíte se o ní na tomto místě.)


26.10.2022

Vedoucí finanční účtárny RUK sděluje, že s účinností od 31.10.2022 budou úřední hodiny rektorátní pokladny z provozních důvodů do odvolání stanoveny takto: pondělky a středy 9 - 12h.


31.3.2022

Zastupující vedoucí finanční účtárny RUK sděluje, že dne 4.4.2022 bude pokladna RUK otevřena jen v době 11-16h.


25.1.2022

V sekci Formuláře byly aktualizovány termíny pro odevzdání ročních (2021) a čtvrtletních (2022) statistických výkazů fakultami UK a součástmi RUK


14.10.2021

Vedoucí finanční účtárny RUK sděluje, že s účinností od 18.10.2021 budou úřední hodiny rektorátní pokladny do odvolání stanoveny takto: pondělky a středy 10 - 12h.


7.9.2021

Vedoucí finanční účtárny RUK sděluje, že na webu EO v části "Formuláře" byly zveřejněny vzorové smlouvy (v ČJ i AJ) k žádosti hosta (nezaměstnance) o uhrazení cestovních výdajů ze strany RUK.


15.2.2021

V sekci Formuláře byly aktualizovány termíny pro odevzdání ročních (2020) a čtvrtletních (2021) statistických výkazů fakultami UK a součástmi RUK.


8.1.2020

V sekci Formuláře byly aktualizovány termíny pro odevzdání ročních (2019) a čtvrtletních (2020) statistických výkazů fakultami UK a součástmi RUK.


8.11.2019

V sekci Informace pro ekonomy (a dále pak: Doporučené postupy) byly aktualizovány tyto informace z EO RUK: č.16 Řešitelé a spoluřešitelé, č.17 Účtování fondů, č.27 Školkovné a zdraví.


1.11.2019

Vážení uživatelé, ekonomický systém EIS JASU od firmy MÚZO je nyní v provozu. ÚVT UK.


29.3.2019

V sekci Dotace byly doplněny finanční ekonomické ukazatele UK o rok 2018.


29.3.2019

V sekci Dotace byly aktualizovány dokumenty: Vzorové podklady č. 1 a č. 2 k vyplnění Čestného prohlášení o způsobilosti UK pro účast v projektu. V obou dokumentech jsou nově uvedeny ekonomické ukazatele UK za 2018.


21.3.2019

V sekci Ekonomický odbor RUK (menu: Dotace, dále pak v části pod souborem finančních ukazatelů UK za 2013-2017) byl zveřejněn výkaz zisků a ztrát UK za 2018.


26.2.2019

V sekci Ekonomický odbor RUK (a dále pak: Statistika) byly zveřejněny termíny odevzdání čtvrtletních a ročních statistických výkazů.


29.1.2019

V sekci Informace pro ekonomy (a dále pak: Doporučené postupy) byly vyvěšeny nové Informace ekonomického odboru č. 36 Stanovení dohadné položky pro daňovou povinnost daně z příjmů právnických osob.


15.1.2019

V sekci Informace pro ekonomy (a dále pak: Doporučené postupy) byla aktualizována Informace ekonomického odboru č. 16/2005 Řešitelé a spoluřešitelé.


23. 10. 2018

V sekci Informace pro ekonomy (a dále pak: Doporučené postupy) byly vyvěšeny Informace ekonomického odboru č. 35/2018 Účtování cestovních výdajů.


31. 7. 2018

V sekci Informace pro ekonomy (a dále pak: Doporučené postupy) byly pod č. 10/2003 aktualizovány dokumenty "Převod movitého majetku mezi fakultami/součástmi UK", a to včetně dvou souvisejících oddělených příloh pro případy do 5 a nad 5 mil. Kč.Ostatní:


Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám