• Formuláře

Formuláře

Následující formuláře jsou určeny pouze pro tyto součásti Univerzity Karlovy:

ARVŠ, COŽP, CTS, Nakl. Karolinum, ÚDAUK, ÚVT, Ústř. knihovna, CPPT, SBZ, Sport. centrum, Centrum Krystal a rektorát.


Formulář - Smlouva o cestovních výdajích - hosté (nezaměstnanci) RUK - text v ČJ


Formulář - Smlouva o cestovních výdajích - hosté (nezaměstnanci) RUK - text v AJ


Formulář - termíny odevzdání ročních (2021) a čtvrtletních (2022) statistických výkazů (platí pro fakulty UK a součásti RUK)


Opatření kvestorky č. 4/2019 na výši školkovného na 2019 a 2020


Formulář - Příloha k Opatření kvestorky č. 3/2019 - Žádost o příspěvek ze Sociálního fondu na školkovné


Opatření kvestorky č. 3/2019 - Školkovné


Formulář - příspěvek do 10 tis. Kč na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


Formulář - potvrzení o předání věcí před ukončením pracovního poměru, odchodu na mateřskou (rodičovskou) dovolenou


Formulář - žádost o příspěvek k penzijnímu připojištění, doplňkovému penzijnímu spoření (DPS) a životnímu pojištění


Formulář - vyzvednutí stravenek za odbor


Formulář - žádost o příspěvek do 30 tis. Kč na úroky z úvěru na bytové potřeby


Formulář - dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky


Formulář - dohoda o srážkách ze mzdy na příspěvky zaměstnance na jeho penzijní připojištění či splátek pojistného na životního pojištění


Formulář - objednávka


Formulář - objednávka - akceptace


Formulář - limitovaný příslib


Formulář - průvodní list ke smlouvě


Formulář - pověření správce rozpočtu


Formulář - pověření příkazce operace


Formulář - podpisový vzor (příkazce operace, správce rozpočtu, věcná správnost dokladu)


Formulář - podpisový vzor (hlavní účetní, formální správnost dokladu)


Formulář - vyúčtování drobného vydání - sběrný pokladní doklad


Formulář - vyúčtování DPČ a DPP - ve formátu .doc


Formulář - vyúčtování DPČ a DPP - ve formátu .xlsx
Poslední změna: 25. leden 2022 11:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám