• Kontakty

Kontakty

UNIVERZITA KARLOVA

Ekonomický odbor RUK

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

IČ 00216208

DIČ CZ00216208


Funkce / oblast činnosti v EO RUK

Jméno

Telefon

E-mail

Místnost

Vedoucí ekonomického odboru (EO)

Ing. Petra Wehrenberg, M.A.

224 491 332

502

Sekretářka vedoucího EO;

příspěvky ze sociálního fondu (pojištění: penzijní, životní, úroky z úvěru na bytové potřeby, školkovné), statistika (výkaz: ZO 1-04), statistika VZR 5-01(b)-pouze kopie k založeníMgr. Eva Tomanová224 491 331

502

Metodik účetnictví a daní

neobsazeno


Vedoucí univerzitní účtárny

Ing. Hana Chaloupková


224 491 339

411

Univerzitní agenda: dotace a příspěvky v ostatních rezortech mimo MŠMT, tedy: grantové agentury (GA ČR, TA ČR); DPH; silniční daňBc. Dagmar Krčilová224 491 727

412

Univerzitní agenda: neinvestiční dotace a příspěvky z MŠMT


Vědunka Skálová


224 491 344507

Univerzitní agenda: investiční referent (fakturace)

Ing. Jitka Pencáková


224 491 514

410

Univerzitní agenda: mzdový metodik,

statistika (výkazy: Škol, ÚNP, Práce)

Bc. Martin Šmálek

224 491 920

506

Univerzitní agenda: fondy fakult/součástí UK, operační programy, dary


Hana Němcová


224 491 335505

Vedoucí finanční účtárny rektorátu (RUK):

příjem dotací, DPH, DPPO, tvorba FÚUP a FPP, dary, souhrnné a kontrolní hlášeníSimona Velková224 491 814

509

Zástupce vedoucí finanční účtárny RUK (rektorátní agenda: granty, projekty OP VVV, platby)


Ing. Anna Veselá


224 491 536505

Rektorátní agenda: pořiizování závazků do účetnictví, zřizování bankovních účtů a komunikace s bankovními institucemi, přijaté zálohyLenka Lehmannová224 491 343


508

Rektorátní agenda: cestovní příkazy, statistika (výkaz: VPI 3-04, ZO 1-04, cash flow), silniční daň, přijaté tuzemské faktury, platbyLenka Kebrlová224 491 253

508

Rektorátní agenda: přijaté tuzemské faktury, platby, cestovní výdaje-smlouvy hosté, účtování OP VVV, drobný majetek


Iva Kořínková


224 491 253508

Rektorátní agenda: přijaté tuzemské faktury, majetek, sklady, platby


Petra Dobřanská


224 491 340508

Rektorátní agenda: banka, platby, kontování karetních plateb, ARVŠ, dlužné školné


Jana Malinová


224 491 342410

Rektorátní agenda: pohledávky, jiné závazky, spoluřešitelé, GA ČR, TA ČR, platby


Edita Bulková


224 491 353509

Rektorátní agenda: přijaté zahraniční faktury, instrastat, jednotný správní doklad (JSD), stipendia, vnitroorganizační účetnictví, sklady, platbyKateřina Benešová224 491 907

509

Rektorátní agenda: referent práce a mezd (PaM)

Iveta Archlebová


224 491 346

510

Rektorátní i univerzitní agendy:

Finanční referent (reporting UK a RUK; VZH UK; ad hoc analýzy s prezentace; rozpočty vybraných projektů; aktualizace webu EO; administrativně: rozpočet RUK)Ing. Libor Hochmann224 491 375

506

Mzdová účtárna RUK a NK:

Mzdová agenda RUK


Mzdová agenda SBZ a dohody RUK

(tj. DPP / DPČ),


Šárka Vyžralová


Dana Bečvářová


224 491 334


224 491 374
504


510

Pokladní (drobná vydání, stravenky)


Změna pokladních hodin je předem vyhrazena (blíže viz web EO RUK, menu: "Aktuálně").

Jana Sikorová

Úřední hodiny pokladny

v době rekonstrukce:

Pondělí: 10-12h


Středa: 10-12h224 491 330

501

t.č. na mateřské dovolené

Ing. Eliška Marešová


224 491 536

505


Po dobu rekonstrukce chodeb v budově Nová Astoria bude finanční účtárna EO (Velková, Benešová, Bulková, Dobřanská, Lehmannová a Kořínková) pracovat v šatně Modré posluchárny – Stokhaus, vchod Celetná 16, předpokládaný termín od XI/2021 do I/2022, ostatní zaměstnanci EO budou pracovat v budově Buquoyský dům v zasedací místnosti 405 (Bečvářová, Vyžralová, Archlebová, Šmálek a Hochmann) a v kancelářích 412 (Wehrenberg, Krčilová), 411 (Chaloupková, Veselá, Němcová) a 410 (Pencáková, Kebrlová/Sikorová, Malinová, Tomanová).
Poslední změna: 1. listopad 2021 13:16 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám