Menu


  Rychlé vyhledávání


       Relevantní zákony a předpisy ČR

Relevantní zákony a zákonné normy

Přímá řada


Nepřímá řada


Související předpisy


ExternĂ­ odkaz 111/1998 Sb.

o vysokých školách, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 218/2000 Sb.

rozpočtová pravidla, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 130/2002 Sb.

o podpoře výzkumu, experimentálního a inovací

Nařízení vlády

ExternĂ­ odkaz č. 397/2009 Sb.,

o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací


ExternĂ­ odkaz 137/2006 Sb.

o veřejných zakázkách, ve znění p. p.

ExternĂ­ odkaz 89/2012 Sb.

Občanský zákoník, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 90/2012 Sb.

Zákon o obchodních korporacích, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 262/2006 Sb.

Zákoník práce, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 563/1991 Sb.

O účetnictví, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 504/2002 Sb.

Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro nepodnikatelské subjekty, ve znění p.p.

Oznámení MFČR č. FZ06/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ExternĂ­ odkaz 13/1993 Sb.

Celní zákon, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 228/2005 Sb.

o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje

Nařízení vládyExternĂ­ odkaz 56/2004 Sb.o vydání celního sazebníku ...

ExternĂ­ odkaz 586/1992 Sb.

o daních z příjmů, ve znění p.p.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

ExternĂ­ odkaz 593/1992 Sb.

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 235/2004 Sb.

o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 353/2003 Sb.

o spotřebních daních

ExternĂ­ odkaz 413/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků

ExternĂ­ odkaz 61/1997 Sb.

o lihu, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 16/1993 Sb.

o dani silniční, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 338/1992 Sb.

o dani z nemovitých věcí, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 340/2013 Sb.

o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 280/2009 Sb.

daňový řád, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 385/2015 Sb.

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

ExternĂ­ odkaz 309/2015 Sb.

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

ExternĂ­ odkaz 589/1992 Sb.

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění p.p.

ExternĂ­ odkaz 592/1992 Sb.

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p.p.

Pozn.: Odkazy jsou uvedeny bez záruky aktuálnosti, prosím, ověřte si, zda nenastaly změny!


Tento dokument ..    

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Petr Šimůnek

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

4.02 2016 10:18

 


Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace : 19.03 2018 16:46 , © Univerzita Karlova v Praze